Wim van Es

Wim van Es is sociaal psycholoog en werkt sinds 1984 als trainer, programma ontwikkelaar en opleidingsadviseur. Hij geeft daarnaast advies, en doet uitvoerend werk, op de terreinen HRM en ARBO.       
   

        In

In 2002 is Wim met zijn eenmanszaak, Bureau van Es ~ RB&B, gestart.

Op het terrein van ongewenste omgangsvormen (agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie) en arbeidsconflicten werkt hij als extern gecertificeerd vertrouwenspersoon. U kunt hem ook benaderen voor conflictbemiddeling en mediation door MfN geregistreerde mediators.

Samen met een arbeidsjuriste vormt Wim de vaste kern van klachtencommissies voor medewerkers (ongewenst gedrag of arbeidsconflicten) en klachtencommissies voor clienten. U kunt zich bij onze klachtencommissies aansluiten.

Tenslotte kunt u Wim van Es inhuren als coach voor individuele medewerkers of teams en voor het opzetten, begeleiden en kwalificeren van intervisiegroepen .  .
 

Pas foto van wim van es

Lidmaatschap en Beroepscode

Wim van Es is lid van de NVO2, de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden, en handelt vanzelfsprekend naar inhoud en geest van de NVO2-beroepscode.

Hij heeft zich als als coach niet aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, maar staat volkomen achter de door de orde opgestelde Ethische Gedragscode (zie www.nobco.nl)

Wim van Es is lid van de Landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen en het netwerk vertrouwensmensen.
 

 

Laatste update van de site: