Wim van Es

Wim van Es is sociaal psycholoog en werkt sinds 1984 als trainer, programma ontwikkelaar en opleidingsadviseur. Hij geeft daarnaast advies, en doet uitvoerend werk, op de terreinen HRM en ARBO. Sinds 2007 werkt hij ook als vertrouwenspersoon, klachtonderzoeker en klachtbehandelaar.       
   

        In

In 2002 is Wim met zijn eenmanszaak, Bureau van Es ~ RB&B, gestart.

Sinds 2007 werkt hij ook als vertrouwenspersoon, klachtonderzoeker en klachtbehandelaar. 

U kunt hem ook benaderen voor conflictbemiddeling en mediation door MfN geregistreerde mediators.

Samen met  arbeidsjuristen / advocaten vormt Wim de vaste kern van klachtencommissies voor medewerkers (ongewenst gedrag of arbeidsconflicten) en klachtencommissies voor clienten. U kunt zich bij onze klachtencommissies aansluiten.

Tenslotte kunt u Wim van Es inhuren als coach voor individuele medewerkers of teams en voor het opzetten, begeleiden en kwalificeren van intervisiegroepen .  .
 

Pas foto van wim van es

Lidmaatschap en Beroepscode

Wim van Es is lid van de NVO2, de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden, en handelt vanzelfsprekend naar inhoud en geest van de NVO2-beroepscode.

Hij heeft zich als als coach niet aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, maar staat volkomen achter de door de orde opgestelde Ethische Gedragscode (zie www.nobco.nl)

Wim van Es is lid van de Landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen , door hen gecertificeerd als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag , en is deelnemer aan het netwerk vertrouwensmensen.
 

 

Laatste update van de site: